Η γλώσσα είναι ένα σύστημα ήχων (φθόγγων) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για να επικοινωνήσουν. Η γλωσσική κατάκτηση είναι ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της πρώιμης γλωσσικής ανάπτυξης, που ακολουθεί  μια συνεπή και προβλέψιμη πορεία και περιλ...

Μιλώντας για τη δυσγραφία, αξίζει κανείς να αναφερθεί πρώτα στη ικανότητα για γραφή, η οποία είναι μια βασική δεξιότητα των παιδιών σχολικής ηλικίας, τα οποία  περνούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του χρόνου τους στο σχολείο γράφοντας. Είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας και πα...

1. Τι είναι η δυσλεξία;

Δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου (ανάγνωση, γραφή και ορθογραφία), δυσανάλογη του δείκτη νοημοσύνης του παιδιού, ο οποίος κυμαίνεται σε μέσο ή ανώτερο επίπεδο. Συχνά, στα παιδιά με δυσλεξία συνυπάρχο...

Ορισμός
Η Αμερικανική Ένωση Ομιλίας, Λόγου και Ακοής (ASHA), ορίζει τη φυσιολογική ροή ομιλίας ως παράμετρο της παραγωγής ομιλίας που περιέχει την συνέχεια, την ομαλότητα, τον ρυθμό ή/και την προσπάθεια με τα οποία ο ομιλητής παράγει τις γλωσσικές μονάδες (American Spe...

Καθώς τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν περαιτέρω τις αδρές κινητικές δεξιότητες τους  είναι καλύτερα προετοιμασμένα για υψηλότερη ικανότητα μάθησης μέσα στην τάξη. Τα παιδιά χρειάζονται αυτά τα είδη των κινητικών ασκήσεων για τη δημιουργία καλύτε...

  1. Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

• όταν δεν παράγει ήχους, στην ηλικία των 12 μηνών

• όταν δεν χρησιμοποιεί λεξούλες για να ζητήσει κάτι, στην ηλικία των18-24 μηνών

• όταν δεν σχηματίζει προτάσεις, στην ηλικία των 2-3 ετών

• όταν δυσκολεύεται να παράγει ή μπε...

Τι είναι η Εντατική Αλληλεπίδραση;

 Η Εντατική Αλληλεπίδραση είναι μία προσέγγιση που διευκολύνει την ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων ατόμων που βρίσκονται ακόμη σε ένα πρώιμο στάδιο της επικοινωνιακής εξέλιξης, η έχουν σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δ...

Μιλάω συνέχεια στο παιδί μου, αλλά τελικά καταφέρνω να επικοινωνήσω μαζί του; Επικοινωνία δεν σημαίνει απαραίτητα μιλάω πολύ. Σημαίνει μιλάω, ακούω, συμμετέχω, καταλαβαίνω. Επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός Α (άνθρωπος ή ομάδα) μεταβιβάζει πληροφο...

Για μερικά παιδιά, η κύρια δυσκολία είναι στην παραγωγή και το συντονισμό των ακριβείς κινήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προφορικού λόγου, η οποία οδηγεί σε σοβαρές και επίμονες δυσκολίες στην παραγωγή του λόγου. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται αναπτυξι...

Please reload

Recent Posts

September 18, 2017

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

 

Π.Φάληρο: Λ.Αμφιθέας 103, 1ος όροφος τηλ. 210 9849078

  • Facebook