Αναζήτηση

Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ «ΑΝΗΚΕΙΝ»

Ο άνθρωπος ως υποκείμενο, από τη στιγμή της σύλληψης του, πριν ακόμα γεννηθεί, αρχίζει να «ανήκει»μέσα στον κόσμο. Εισέρχεται μέσω των...

Δυσγραφία

Μιλώντας για τη δυσγραφία, αξίζει κανείς να αναφερθεί πρώτα στη ικανότητα για γραφή, η οποία είναι μια βασική δεξιότητα των παιδιών...

Ερωτήσεις για την δυσλεξία

1. Τι είναι η δυσλεξία; Δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου (ανάγνωση, γραφή και ορθογραφία),...

Τραυλισμός

Ορισμός Η Αμερικανική Ένωση Ομιλίας, Λόγου και Ακοής (ASHA), ορίζει τη φυσιολογική ροή ομιλίας ως παράμετρο της παραγωγής ομιλίας που...

Ασκήσεις με Βάδισμα Ζώων για την Ανάπτυξη του Αδρού Κινητικού Συντονισμού και  την Υψηλότερη Μάθηση

Καθώς τα παιδιά εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν περαιτέρω τις αδρές κινητικές δεξιότητες τους είναι καλύτερα...

Συχνές ερωτήσεις

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία; • όταν δεν παράγει ήχους, στην ηλικία των 12 μηνών • όταν δεν χρησιμοποιεί λεξούλες για να...

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ

Για μερικά παιδιά, η κύρια δυσκολία είναι στην παραγωγή και το συντονισμό των ακριβείς κινήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την...

ΒΑΡΗΚΟΙΑ

Η ομιλία και η ακοή, μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε με το κοινωνικό σύνολο. Μείωση της ακουστικής ικανότητας ενός ατόμου προκαλεί...