top of page
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία

μαθησιακές δυσκολίες

Ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε ανομοιογενείς δυσκολίες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ανάγνωση, την ορθογραφία, τα μαθηματικά, την κρίση και γενικότερα την ικανότητα του παιδιού για μάθηση. Δεν οφείλονται σε αρνητικούς ψυχοπεριβαλλοντικούς παράγοντες ή σε χαμηλή νοημοσύνη.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται παρέμβαση για μαθησιακές δυσκολίες;

ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Διαβάζει αργά και συλλαβιστά.
Δυσκολεύεται να κατανοήσει το κείμενο που διαβάζει.
Μπερδεύει λέξεις που μοιάζουν οπτικά.
Δηλαδή διαβάζει «τέρατα» αντί «τεράστια», «περίπτερο» αντί «περίπατο».
Αγνοεί τα σημεία στίξης ή κάνει αυθαίρετες παύσεις.
Δεν θυμάται το μάθημα που έχει διαβάσει.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΡΑΦΗ
Ξεχνάει, προσθέτει ή αντιμεταθέτει γράμματα.
Μπερδεύει γράμματα που μοιάζουν οπτικά (π.χ. ρ/σ, ω/ε). Δηλαδή γράφει «ρόμπα» αντί «σόμπα», «έδωσε» αντί «έδεσε».
Μπερδεύει γράμματα που μοιάζουν φωνολογικά (π.χ. δ/θ, β/φ). Δηλαδή γράφει «λάδι» αντί «λάθη», «βάρος» αντί «φάρος».
Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.
Κολλάει λέξεις μεταξύ τους ή αφήνει πολύ μεγάλες αποστάσεις.
Τα γράμματα του/της είναι δυσανάγνωστα.
Δεν υπάρχει λογική σειρά στην οργάνωση του γραπτού του/της.
Δεν βάζει τελείες.
Κάνει συντακτικά λάθη.
Αδυνατεί να αναπτύξει το θέμα της έκθεσης που του/της δίνεται.
Δεν γράφει ολοκληρωμένες προτάσεις.
Δεν βγαίνει νόημα από αυτά που γράφει (ασάφειες).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Αντιστρέφει αριθμούς που μοιάζουν οπτικά (π.χ. «12» αντί «21», «9» αντί «6»). Κάνει λάθη στις πράξεις.
Δεν μπορεί να μάθει την προπαίδεια.
Δεν καταφέρνει να λύσει προβλήματα.
Ξεχνάει να υπολογίσει τα κρατούμενα.
Ενώ εκτελεί μία πράξη (π.χ. πρόσθεση) ξεχνιέται και κάνει άλλη πράξη (π.χ. αφαίρεση).
Ξεχνάει τη σειρά που ακολουθούμε κατά την εκτέλεση μία πράξης.
Μπερδεύει τα σύμβολα των πράξεων. Δηλαδή κάνει πρόσθεση + ενώ το σύμβολο δείχνει πολλαπλασιασμό x.
Δυσκολεύεται να μάθει την ώρα και τους μήνες.

ΓΛΩΣΣΑ-ΟΜΙΛΙΑ
Δυσκολεύεται να κατανοήσει σύνθετες προτάσεις ή οδηγίες.
Μπερδεύεται με μεταφορές, παρομοιώσεις ή τις πολλαπλές έννοιες μιάς λέξης.
Δεν καταφέρνει να συντάξει σωστά το λόγο του/της.
Δυσκολεύεται να θυμηθεί και να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη λέξη καθώς μιλάει με αποτέλεσμα το λεξιλόγιό του να φαίνεται φτωχό.

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΡΙΣΗ
Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί.
Ενεργεί χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες των πράξεων του/της.
Εμφανίζει δογματική στάση και αδιαλλαξία.
Δεν λαμβάνει υπόψη εναλλακτικές λύσεις για την επίλυση ενός προβλήματος.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Είναι αφηρημένος/η και δεν προσέχει στην παράδοση.
Τριγυρίζει μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Δεν θυμάται.
Δυσκολεύεται να προφέρει και να γράφει κάποιες λέξεις π.χ. «αρχόρταγος» αντί «αχόρταγος», «μπότα» αντί «πόρτα».
Αποφεύγει να συμμετάσχει στο μάθημα.
Αδυνατεί να αντιγράψει σωστά και γρήγορα από τον πίνακα.

ΣΤΑΣΗ/ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κουράζεται εύκολα και γρήγορα όταν ασχολείται με τα μαθήματά του/της.
Αργεί πολύ να ολοκληρώσει τις σχολικές του/της υποχρεώσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Συμπεριφέρεται σαν παιδί μικρότερης ηλικίας.
Δυσκολεύεται να ξεκινήσει και να διατηρήσει μια συζήτηση.
Παραλείπει πληροφορίες απαραίτητες στο συνομιλητή του/της κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με αποτέλεσμα ο δεύτερος να αδυνατεί να τον /την παρακολουθήσει.
Δεν ζητάει επεξηγήσεις όταν δεν καταλαβαίνει κάτι.

Kindergarten Guide

ψυχολογική
υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται σε παιδιά και εφήβους από εξειδικευμένους ψυχολόγους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα.

Kids in Art Class

συμβουλευτική
γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει  συναισθηματικά, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυσκολίες του και τελικά  να αυτονομηθεί.

4808f2_f65942c8a7264f29b0b75518192c5286.jpg

λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας (λεκτική και μη), λόγου, ομιλίας, φωνής και μάσησης – κατάποσης παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

33496gtix6pr3fi.jpg

μαθησιακές
δυσκολίες

Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρεται σε ανομοιογενείς δυσκολίες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ανάγνωση, την ορθογραφία, τα μαθηματικά, την κρίση και γενικότερα την ικανότητα του παιδιού για μάθηση. Δεν οφείλονται σε αρνητικούς ψυχοπεριβαλλοντικούς παράγοντες ή σε χαμηλή νοημοσύνη.

Painting

εργοθεραπεία

H παιδιατρική εργοθεραπεία ως επιστήμη ασχολείται με παιδιά που παρουσιάζουν αδυναμία ή δυσχέρεια σε κάποιο τομέα ανάπτυξης (αισθητικοαντιληπτικό, κινητικό, κοινωνικό, ή γνωστικό) ή μειονεκτούν στις καθημερινές δραστηριότητες (ένδυση, απόδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή, χρήση τουαλέτας).

Nursery School

ομαδικά
προγράμματα

Τα ομαδικά προγράμματα παιδιών απευθύνονται κυρίως σε παιδιά με δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, έλλειψη οριοθέτησης, έντονο ανταγωνισμό, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία ανάληψης πρωτοβουλίας και ρόλου μέσα στο σπίτι ή το σχολείο.

bottom of page